•  
  • Bibliographies

Bibliographies

Arnfinn Jomar Andersen

Andersen, Arnfinn J. (1987).  Coming Out Coming Home. Vennskap som sosial strategi.   Hovedoppgave. Universitet i Oslo.

Andersen, A.J.(  …  )  Vennskap og parforhold i en heteronormativ kultur i endring

Andersen, A.J. (2003).  Menn skaper rom for foreldreskap og familie. Farskapets betingelser i en heteronormativ kultur (download pdf).

Thomas Hylland Eriksen

Eriksen, T. H. (1987). Ethnicity in Mauritius : its meaning, organisation and relevance. Oslo, [T. H. Eriksen].

Eriksen, T. H. (1988). Communicating cultural differences and identity : ethnicity and nationalism in Mauritius. Oslo ,.

Eriksen, T. H. (1989). Hvor mange hvite elefanter? : kulturdimensjonen i bistandsarbeidet. Oslo, Ad notam.

Eriksen, T. H. (1991). Ethnicity and two nationalisms : social classification and the power of ideology in Trinidad and Mauritius. [Oslo] ,, <T. H. Eriksen>.

Eriksen, T. H. (1991). Languages at the margins of modernity : linguistic minorities and the nation-state. Oslo, International Peace Research Institute.

Eriksen, T. H. (1991). Veien til et mer eksotisk Norge : en bok om nordmenn og andre underlige folkeslag. Oslo, Ad Notam.

Eriksen, T. H. (1992). Us and them in modern societies : ethnicity and nationalism in Mauritius, Trinidad and beyond. Oslo, Scandinavian University Press.

Eriksen, T. H. (1993). Ethnicity and nationalism : anthropological perspectives. London, Pluto Press.

Eriksen, T. H. (1993). Kulturterrorismen : et oppgjør med tanken om kulturell renhet. Oslo, Spartacus.

Eriksen, T. H. (1993). Små steder – store spørsmål : innføring i sosialantropologi. Oslo, Universitetsforl.

Eriksen, T. H. (1993). Typisk norsk : essays om kulturen i Norge. [Oslo], Huitfeldt.

Eriksen, T. H. (1994). Kan EU være demokratisk? : politisk identitet og legitimering i en ny tid. Oslo, Ad notam Gyldendal.

Eriksen, T. H. (1994). Kulturelle veikryss : essays om kreolisering. Oslo, Universitetsforl.

Eriksen, T. H. (1994). Sosialantropologien mot år 2000 – kan faget overleve uten primitive?

Eriksen, T. H. (1995). Det nye fiendebildet. [Oslo], Cappelen.

Eriksen, T. H. (1995). Small places, large issues : an introduction to social and cultural anthropology. London, Pluto Press.

Eriksen, T. H. (1996). Kampen om fortiden : et essay om myter, identitet og politikk. Oslo, Aschehoug.

Eriksen, T. H. (1996). Kulturblanding og nasjonal identitet.

Eriksen, T. H. (1996). Sosialantropologiske grunntekster. Oslo, Ad notam Gyldendal.

Eriksen, T. H. (1997). Charles Darwin. [Oslo], Gyldendal.

Eriksen, T. H. (1997). Flerkulturell forståelse. [Oslo], Tano Aschehoug.

Eriksen, T. H. (1998). Et langt kaldt land, nesten uten mennesker : samfunnslære. Oslo, Universitetsforlaget.

Eriksen, T. H. (1999). Darwinismen : er debatten slutt?

Eriksen, T. H. (1999). Kulturterrorismen : et oppgjør med tanken om kulturell renhet. Oslo, Spartacus.

Eriksen, T. H. (1999). Pluralistisk universialisme.

Eriksen, T. H. (1999). Siste dagers heldige : celluloseversjon 1.0. Oslo, Aschehoug.

Eriksen, T. H. (2000). Sosial identitet, etnisk tilhørighet, nasjonalisme, tid og sted.

Eriksen, T. H. (2001). Bak fiendebildet : islam og verden etter 11. september. [Oslo], Cappelen.

Eriksen, T. H. (2001). Between universalism and relativism : a critique of the UNESCO concept of culture.

Eriksen, T. H. (2001). Desentraliser moralen!

Eriksen, T. H. (2001). Flerkulturell forståelse. Oslo, Universitetsforl.

Eriksen, T. H. (2001). Small places, large issues an introduction to social and cultural anthropology. London, Pluto Press.

Eriksen, T. H. (2001). Øyeblikkets tyranni : rask og langsom tid i informasjonssamfunnet. Oslo, Aschehoug.

Eriksen, T. H. (2002). Ethnicity and nationalism. London, Pluto Press.

Eriksen, T. H. (2002). Karer med hår på brystet.

Eriksen, T. H. (2002). Ordets makt : the power of Word.

Eriksen, T. H. (2002). T.H.E. social construction of Norway.

Eriksen, T. H. (2002). Øyeblikkets tyranni : rask og langsom tid i informasjonssamfunnet. Oslo, Aschehoug.

Eriksen, T. H. (2003). Globalisation : studies in anthropology. London, Pluto Press.

Eriksen, T. H. (2003). Hva er sosialantropologi. Oslo, Universitetsforl.

Eriksen, T. H. (2004). Røtter og føtter : identitet i en omskiftelig tid. Oslo, Aschehoug.

Eriksen, T. H. (2005). Internett i praksis : om teknologiens uregjerlighet. Oslo, Scandinavian Academic Press.

Eriksen, T. H. (2006). Engaging anthropology : the case for a public presence. Oxford, Berg.

Eriksen, T. H. (2006). Engaging anthropology the case for a public presence. Oxford New York, Berg.

Eriksen, T. H. (2006). Farvel til gaveøkonomien?

Eriksen, T. H. (2006). Mcdonaldisering eller mangfold?

Eriksen, T. H. (2007). Etterord : en fotnote om etnisitet og klasse.

Eriksen, T. H. (2007). Mangfold versus forskjellighet.

Eriksen, T. H. (2008). Globalisering : åtte nøkkelbegreper. Oslo, Universitetsforl.

Eriksen, T. H. (2008). Storeulvsyndromet / jakten på lykken i overflodssamfunnet. Oslo, Aschehoug.

Eriksen, T. H. and M. Dalen (2003). 2sk : sosiologi og sosialantropologi. [Oslo], Aschehoug.

Eriksen, T. H. and Europakommisjonen . Delegasjon i Norge (1994). Minoriteter i Den Europeiske union. Oslo, Den Europeiske union, Europakommisjonens delegasjon i Norge.

Eriksen, T. H. and O. B. Frøshaug (1998). Små steder – store spørsmål : innføring i sosialantropologi. Oslo, Universitetsforl.

Eriksen, T. H. and D. O. Hessen (1999). Egoisme. Oslo, Aschehoug.

Eriksen, T. H. and Kulturell kompleksitet i det nye Norge (2006). Trygghet. Oslo, Universitetsforl.

Eriksen, T. H. and F. S. Nielsen (2001). A history of anthropology. London, Pluto Press.

Eriksen, T. H. and F. S. Nielsen (2002). Til verdens ende og tilbake : antropologiens historie. Bergen, Fagbokforl.

Eriksen, T. H. and T. A. Sørheim (1994). Kulturforskjeller i praksis / perspektiver på det flerkulturelle Norge. [Oslo], Ad notam Gyldendal.

Eriksen, T. H. and T. A. Sørheim (1999). Kulturforskjeller i praksis : perspektiver på det flerkulturelle Norge. Oslo, Ad notam Gyldendal.

Eriksen, T. H. and T. A. Sørheim (2003). Kulturforskjeller i praksis : perspektiver på det flerkulturelle Norge. Oslo, Gyldendal akademisk.

Eriksen, T. H. and T. A. Sørheim (2006). Kulturforskjeller i praksis : perspektiver på det flerkulturelle Norge. Oslo, Gyldendal akademisk.

Eriksen, T. H. and H. F. Tretvoll (2006). Kosmopolitikk : en optimistisk politikk for det 21. århundre. [Oslo], Cappelen.

Anthony Giddens

Giddens, A. (1973). The class structure of the advanced societies. London, Hutchinson.

Giddens, A. (1976). New rules of sociological method : a positive critique of interpretative sociologies. London, Hutchinson.

Giddens, A. (1979). Central problems in social theory : action, structure, and contradiction in social analysis. London, Macmillan.

Giddens, A. (1981). A contemporary critique of historical materialism. Vol 1, Power, property, and the state. Berkeley, University of California Press.

Giddens, A. (1986). Sociology : a brief but critical introduction. Basingstoke, Macmillan Education.

Giddens, A. (1989). Sociology. Cambridge, Polity Press.

Giddens, A. (1990). The consequences of modernity. Cambridge, Polity.

Giddens, A. (1991). The consequences of modernity. Cambridge, Polity.

Giddens, A. (1991). Modernity and self-identity : self and society in the late modern age. Cambridge, Polity Press.

Giddens, A. (1992). The transformation of intimacy : sexuality, love and eroticism in modern societies. Cambridge, Polity Press in association with Basil Blackwell.

Giddens, A. (1993). Sociology. Cambridge, Polity Press.

Giddens, A. (1997). Sociology : introductory readings. Cambridge, Polity Press.

Giddens, A. (1998). The third way : the renewal of social democracy. Cambridge, Polity Press.

Giddens, A. (2001). Sociology : introductory readings. Cambridge, Polity Press.

Share this
Follow Me
FacebookYoutube

Welcome , today is Tuesday, August 3, 2021